pondělí 12. října 2009

Proč je začleňující jazyk důležitý

Napsala meloukhia pro FWD/Forward & this ain't livin'
___________________________________________________________

Nedávný střet, k němuž došlo na jedné feministické stránce, mě rozesmutněl, ne však překvapil. Jeho účastníci si naříkali na přítomnost článků o rase, genderu, postižení, třídě a dalších tématech sociální spravedlnosti na feministických stránkách. "Proč nemůže být feminismus," ptali se, "prostě o ženách?"

Pro mě je feminismus zbytečný, pokud se mu nedaří rozpoznat množství přesahujícího a mnohonásobného bezpráví. I v případě, že vám záleží jenom na "ženách", tak upřímně doufám, že myslíte "všechny ženy". Jako hnutí se feminismus primárně zaměřoval na problémy, které se týkaly bělošských, nepostižených, cis žen ze Západu. Některé z výdobytků feminismu pomohly i ženám mimo tuto úzkou kategorii, to je pravda, ale dokud si hnutí neuvědomí, že životní zkušenosti různých žen se často zcela liší a každá může mít jiné priority a starosti, má feminismus vylučující charakter. A, řeknu to znovu, pokud se staráte o všechny ženy a nepovažujete věci jako rasu, gender, postižení a třídu za "ženské otázky", narazíte na problém, protože spoustě ženám ubližujete.

To mě přivádí k tématu začleňujího jazyku. Pokud jste bělošská, cis, nepostižená, západní feministka, máte spoustu bezpečného prostoru. V podstatě jakýkoliv prostor věnovaný "feminismu" je pro vás bezpečný, protože je vysoká šance, že lidé v jeho vedení a/nebo lidé pohybující se na webové stránce oné komunity jsou jako vy. Pokud jste nebělošský člověk, člověk s postižením, trans člověk, člověk, co nežije na Západě, či člověk z nížší sociální vrstvy, existuje pro vás mnohem méně bezpečného prostoru, pokud se chcete do feminismu zapojit. Pro jiné bezpečný prostor se ve skutečnosti může změnit v naprosto nebezpečný a škodlivý prostor pro váš, protože lidé prohlašující, jak jim záleží na "ženách", nadále mluví o lidech, jako jste vy, přezíravým tónem. A nádále vás, až příliš často, aktivně utlačují.

Rasismus, ableismus, klassismus, cissexismus, transmisogynie, transfóbie, sexismus, sizeismus i heterosexismus* ve feministické komunitě stále představují problém. Hodně lidí, co se identifikuje (nebo by chtělo) jako feministky/-é, se stávají jejich obětmi. Jsou to problémy, které si některé bělošské, cis, nepostižené, heterosexuální feministky ze střední třídy uvědomily a snaží se s nimi bojovat, nazývají se "spojenci" a snaží se lidi z utlačovaných skupin do svého feminismu začlenit, snaží se obhajovat sociální spravedlnost a uvědomovat si jeho potřebu pro všechny lidi, nejen bělošské, heterosexuální cis dámy.

I ti, kteří se snaží být dobrými spojenci, to občas zvořou a používají vylučující jazyk. A když je na jejich chování někdo upozorní, často se začnou zuřivě obhajovat a mlátit kolem sebe pěstmi. Jiní uznají, že nějak uškodili (občas dvojitě, nejdřív kvůli špatnému jazyku a poté přehnaným reakcím na lidi, co vznesli námitky). Některé spojence to dokonce mrzí a omluví se nebo vynaloží snahu, aby své chyby v budoucnu neopakovali. Pro takového spojence to je uklouznutí, užití "špatného slůvka" nebo vlastní selhání, že do diskuze, která nikoho vylučovat neměla, nedokázal nějakou skupinu lidí zahrnout. Pro člověka, který dané slovo nebo frázi denně poslouchá jako nadávku a jako zbraň, který je neustále záměrně vylučován, je to jako by mu ten, kdo se prohlašuje za přítele, vrazil kudlu do zad.

Ne že by to bylo úplně nečekané, ale stejně.

Co mají následující slova a fráze společného?

Čubka. Krypl. Mít koule. Kunda. "On/jeho" jako obecné zájmeno, když se mluví o člověku neznámého genderu. Megera. Děvka. Skutečná žena. Retard. Spodina. Běhna. Přirozená žena. Čarodějnice. Hluchý/á. Idiot. Vzmužit se. Osmahlý/á. Biologické pohlaví. Negr. Šílený/á. Transka. Postavit se. Invalida. Psycho(uš). Asexuál (jako označení pro někoho, kdo se za asexuálního nepovažuje). Zmrd. Blázen. Svině. Mužatka. Buzerant. Kráva. Slepý/á. Kretén. Schizofrenik. "Postižený" používané jako podstatné jméno. Žena narozená jako žena. Používání zájmena "on", když se mluví o trans ženě, a "ona", když se mluví o trans muži. Tlusťoška.**

Všechny jsou vylučující. Některá tato slova se dnes aktivně používají jako nadávky, některá se používala v historii k utlačování, umlčování a opomíjení jistých skupin populace, mezi nimiž byly i ženy. Některé tyto termíny jsou rasistické, některé sexistické, některé klassistické, některé cissesixistické, některé hererosexistické, některé ableistické. (Úmyslně jsem neuvedla termíny speciesistické***, protože zatímco já si myslím, že existuje jasná spojitost mezi právy zvířat a feminismem, jiní možná nesouhlasí, a proto si nemusí myslet, že je speciesistický jazyk vylučující.) Spousta těchto slov je běžnou součástí hovorového jazyka; já, například, používám slovo "svině" neustále. Hodně z nich lidé používají bezmyšlenkovitě, aniž by si uvědomovali, co vlastně říkají, jedná se tedy o neuvědoměle vylučující termíny.

Lidé, co se považují za feministky/-y, by je však používat neměli, pokud pro ně feminismus znamená obhajobu a zlepšování podmínek pro všechny ženy. Kárám tím i samu sebe. S každým jejich použitím, tím podněcujeme rozdíly mezi námi a jimi. Vylučujeme ty Odlišné a dáváme tím najevo, že nám vlastně na problémech ostatních nezáleží. Dáváme najevo, že náš titul spojence byly jenom řeči.

Podle mého názoru by měl být feminismus ve své podstatě o spravedlnosti. O spravedlnosti pro všechny ženy. Nejen ženy, které pasují do velmi úzkých kategorií. A proto musíme používat takový jazyk, který nevylučuje. Proto musíme vytvořit prostory skutečně bezpečné pro všechny. Proto si musíme být vědomí svých činů a omluvit se, pokud někomu ubližují. Nemůžeme napravit škody, které jsme způsobili jiné lidské bytosti, ale můžeme pracovat na tom, abychom jim v budoucnu předešli.

Hodně lidí svůj vylučující jazyk obhajuje. Říkají, že nějaké slovo mají rádi nebo že nedokážou vymyslet vhodnou náhradu nebo fakt nechápou, proč by to měli nějak měnit. "To slovo už má ale jiný význam" nebo "ale já vážně nejsem [vyber svou slabinu]ista, takže to nevadí". Ale o to jde. I když to slovo nemá ten či onen původní význam, neznamená to, že s sebou nenese velmi negativní podtext. I když se někdo domnívá, že se to slovo používá v pozitivním smyslu, stále je plné negativních aspektů. Stále má za sebou pěknou barvitou historii. Znamená to, že při každém jeho použití nevědomky podporujete opresi. Člověk se na opresivním systému totiž může podílet a dokonce ho podněcovat, aniž by se k němu aktivně hlásil.

Lidé, kteří se ohrazují, když je někdo upozorní, že by neměli používat vylučující jazyk, jsou často lidé, co mají co ztratit, kdyby bylo spravedlnosti učiněno za dost. Kdybychom například žili ve společnosti, kde neexistuje nenávist vůči trans lidem, každý kdo je cissexuální by ztratil své privilegium. Jak říká staré přísloví**** "přejeme přátelům vše dobré, jen ne to nejlepší" a zdá se, že to platí i o záležitostech sociální spravedlnosti, ačkoliv jen těžko najdete někoho, kdo to otevřeně přizná. Toho, kdo má co ztratit v boji, upozornění, že někomu svými činy ubližuje, ohrožuje. Proto se lidé tolik kroutí, když je informujete, že používáním některých slov jenom škodí. Proto se lidé tolik brání, když se jich někdo zeptá, proč do diskuze nedokázali zahrnout i jinou perspektivu. Proto se lidé naštvou, když je upozorníte na jejich privilegium.

Můžete věřit z celého srdce, že sexismus je příšerné zlo, ale jakmile nazvete nějakou ženu "sviní", trochu to váš názor podkopává. Může vám vadit, že lidé s postižením jsou společností utlačováni a opomíjeni, ale jakmile někoho nazvete "idiotem", říkáte tím, že je v pořádku lidi s postižením nadále utlačovat. Pokud vyzýváte k "povstání", nevědomky vynechávate celou populaci těch, kteří vstát nemohou, jako lidé připoutaní k posteli či lidé na vozíčku. Pokud někoho nebo něco nazvete "bláznivým" či "šíleným", používáte mentální poruchu jako nadávku.

Tak s tím přestaňte. Přestaňte používat vylučující jazyk. Začněte lidi začleňovat.

A přestaňte se snažit to obhajovat. Pokud jste tak líní si najít lepší slovo nebo frázi k použití, je to problém váš, ne společnosti. Pokud nedokážete být dostatečně kreativní, abyste se zamysleli nad novým slovem nebo frází, které nikoho nevylučují ani neumlčují, očividně jste nikdy neslyšeli o slovníku synonym.

___________________________________________________________

* Pro vysvětlení těchto pojmů si prosím otevřete slovníček z pravého menu.

** Pokud vás napadají další nevhodné výrazy v češtině používané, můžete na ně upozornit v komentáři.

*** Speciesismus - nadřazenost člověka nad jinými živočišnými druhy.

**** Napadá někoho vhodný český ekvivalent?

Žádné komentáře:

Okomentovat