sobota 10. října 2009

Jak ještě jazyk vylučuje

Napsala Ashley pro Small Strokes Fell Big Oaks
___________________________________________________________

Není žádným tajemstvím, že nevhodné užití slov může určité lidi z dialogu vylučovat. Již nějakou dobu o takovém jazyku, zejména o tom vylučujícím lidi s postižením [ENG], hovoříme. Není těžké použitím jediného slova, které možná považujete za neškodné, způsobit, aby se celá populační skupina cítila, že není vítána. Zatímco proti takovému jazyku v rámci angličtiny bojujeme, existuje další skupina, která je ignorována – neanglicky mluvící lidé.

Nejrychlejší způsob, jak někoho vyloučit, je začít mluvit jazykem, kterému nerozumí. Tohle se učíme již v raném věku: píšeme si deníčky, posíláme zašifrované vzkazy kamarádům; používáme slova, která naši rodiče a učitelé nemusí chápat; s přáteli si vymýšlíme vlastní tajnou řeč. Moji studenti to dělají neustále – pokud se baví o něčem soukromém, přepnou z angličtiny do jiného jazyka. To všechno je součástí procesu budování komunity, ale nešťastnou součástí tohoto procesu je také možnost některé lidi z komunity vyloučit. Komunita se skutečně dobrými úmysly – správná feministická komunita – ale lidi vylučovat nesmí.

Bell hooks v [knize] Feminist Theory From Margin to Center [ENG] [Feministická teorie od kraje do středu] výmluvně popisuje vylučování žen z feministického hnutí; bělošské feministky z vyšší vrstvy a s vysokoškolským vzděláním z hnutí pro osvobození žen vylučovaly chudé a/nebo černošské feministky. Bell hooks říká: „Stejně jako dříve [Betty] Friedan, bělošské ženy, které dnes dominují feministickému dialogu, si zřídkakdy kladou otázku, zda jejich pohled na realitu žen reflektuje prožité zkušenosti žen jako celku.“ Ačkoliv si myslím, že tuto dobu už máme za sebou, zvláště teď s probíhající diskuzí o užívání jazyka vylučujícím lidi s postižením, obávám se, že stále vylučujeme ty, jejichž hlavním jazykem není angličtina.

Na internetovém feminismu je úžasné to, že jak možnosti boje za práva žen tak internetu jsou neomezené – ženy po celém světě bojují za svá práva rozličnými způsoby a internet používáme k šíření svým myšlenek, protože je tam může kdokoliv najít! – což je všechno paráda, ale jen pokud nám ten kdokoliv rozumí.

Na tohle je třeba upozornit, protože hodně lidí buď předpokládá, že je jim nějaká webová stránka k ničemu, protože není v angličtině, nebo píší o otázkách ženských práv čistě z hlediska anglicky mluvících zemí. A myslím si, že bychom si tohle měli uvědomit a přizpůsobit se tomu. Můj první krok (a pobízím vás, abyste mě v něm následovali) je instalace překladače [ENG] na blog, aby byl pro ostatní přístupnější. Také bych si ráda přečetla feministické blogy psané v jiném jazyce (a přeložila je do angličtiny) a dala sem na ně odkazy. Neznáte nějaké blogy, co nejsou v angličtině, které bych si mohla přečíst? Co ještě můžu udělat? Jak vy ostatní boříte kulturní/jazykové bariéry? Jsem naprosto otevřená návrhům. Udělejme všichni, co je v našich silách, abychom zbořili bariéry. Kdo jde do toho?

Žádné komentáře:

Okomentovat