úterý 10. listopadu 2009

Jak správně mluvit: Kretén

Napsala meloukhia pro FWD/Forward
___________________________________________________________

Vítejte do seriálu článků Jak správně mluvit, v němž budou čas od času naše pisatelky/naši pisatelé rozebírat různá slova urážlivá pro lidi s postižením, hovořit o tom, za jakých podmínek se používají a jak je používat přestat. Ableismus* do feminismu nepatří, takže se musíme zamyslet nad tím, jak ableistický jazyk vymazat z našeho slovníku. Tento příspěvek patří do kategorie "začínáme s feminismem", proto jsou komentáře otevřeny pro dotazy čtenářek/ů a diskuzi. Uvědomte si, prosím, že ableistický jazyk je v příspěvku použit pro účely diskuze a kritiky; z názvu si můžete představit, o jaký druh jazyka se bude jednat, a pokud vás taková rozčilují či eozrušují, bude možná pro vás bude vhodnějšá tento příspěvek nečíst.

Slovo "kretén" se používá pro označení člověka omezené inteligence, často ještě v souvistlosti s tím, že je považován za otravného. "Ten kretén mi ty brzdový destičky nevyměnil pořádně, takže mám teď podělanej rotor!" "Karel z účetního je takovej kretén!"

"Kretén" je ableistické slovo, které bychom neměli používat, pokud se považujeme za spojence lidí s postižením. Spousta dalších slov, co nám slovník tak užitečně poskytuje (např. idiot, blbec, mongoloid, imbecil, hlupák, debil), je také ableistická.

Povězme si nejdříve něco o původu slova "kretén", co říkáte? První záznam o jeho použití** můžeme nalézt ke konci 18. století, kdy bylo do angličtiny přeneseno ze slova dialektu alpské francouzštiny, crestin, ve významu "trpasličí a deformovaný idiot" [ENG]. (Mimochodem, nechce si někdo zahrát hru "kdo najde nejvíc ableistického jazyka ve slovníkových definicích"?) Onen výraz pravděpodobně pochází ze slova vulgární latiny pro označení "křesťana", což může být, podle toho, jaké autoritě podléhá vaše víra, odkaz na utrpení Krista, lidskost lidí s postižením nebo fetišizace nevinnosti jako představy, že lidé s postižením nemohou zhřešit a jsou tudíž křesťanští. Jiné autority se domnívají, že je tento výklad nesprávný a že slovo "kretén" by mohlo mít stejné etymologické kořeny jako slovo "kreatura". Ať už dáváte přednost jakékoliv etymologii, počátky tohoto slova očividně leží v ableistickém myšlení.

Není jasné, o jaký lékařský stav se v alpské francouzštině jednalo, ale anglicky mluvící část světa*** tak označovala lidi s hypetoriózou či nedostatkem jódu, a oba tyto problémy byly ve francouzských Alpách zjevně běžné. Později v té souvislosti vznikl termín kreténismus spojený s veřejnými osobami nízké inteligence a ve výsledku to slovo lidé začali používat k označení těch, které považovali za neinteligentní, ačkoli tito jedinci netrpěli zdravotními problémy, které toto slovo původně označovalo.

S příchodem 20. století tak lékařská obec přestala toto slovo užívat k popisu skutečného zdravotního stavu, když nabylo tak pejorativního významu, přestože výraz "kretén" ještě můžeme v některých lékařských textech nalézt. Jeho nadálé používání anglicky**** mluvící veřejností reflektuje její v jazyku hluboko zakořeněný ableismus a také pro mnoho lidí běžné představy o inteligenci a elitářství. Stejně tak je až děsivě rozmohlá představa, že hodnocení inteligence lze brát za počitatelnou hodnotu a že lidé s nižší "inteligencí" podle objektivního testování jsou na nižší úrovni než ti s inteligencí "vyšší". (Lidé s takovou ideou se v této sérii článků taky ještě mnohokrát objeví.)

Co se tedy dá říct místo slova "kretén"?

No, nejdříve se musíte probrat situacemi, kdy se používá. Pro příklad si vezměme věty uvedené výše.

V první větě si řečník stěžuje na jednání nedbalého mechanika, který špatně vykonal svou práci. V tomto případě by se jistě hodilo říct, že byl "nedbalý", "špatně vyučený" nebo třeba že "při tom nepřemýšlel". "Ten mechanik mi ty brzdový destičky nevyměnil pořádně, takže mám teď podělanej rotor! Ten snad u toho nemyslel!"

V druhém případě není úplně jasný kontext. Neznáme řečníka, nevíme, jestli Karel z účetního pracuje pomalu, je trochu puntičkář, když přijde na zpracování požadavku na úhrady výdajů, nebo co vlastně. Je nezbytné prozkoumat, co přesně řečníka na Karlovi tak rozčiluje. Další zkoumání pak může odhalit snad nejen vhodnější, ale i přesnější slova, která se dají použít.

___________________________________________________________

* ableismus = diskriminace, nadřazenost a/nebo nenávist namířená proti lidem s postižením; z anglického ablism

** anglického slova cretin

*** a obdobně ta česky mluvící

**** a česky